લોકો નો દેશી જુગાડ જોઈ ને તમે હસી હસી ને પાગલ થઇ જશો ગેરંટી…

લોકો નો દેશી જુગાડ જોઈ ને તમે હસી હસી ને પાગલ થઇ જશો ગેરંટી…

ભારતમાં તે વસ્તુઓ અથવા ટૂલ્સનો સંદર્ભ આપે છે જે આસપાસ સરળતાથી સરળતાથી ઉપલબ્ધ માલની મદદથી બનાવવામાં આવે છે. સામાન્ય લોકો માટે જાણીતી સરળ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને જુગાડ બનાવવું તેને ‘જુગાડ’ પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે, જો કોઈ કાર્ય કરવામાં આવે છે અથવા કોઈ પણ વસ્તુ પ્રમાણભૂત પદ્ધતિ કરતા જુદી જુદી પદ્ધતિથી (પરંતુ સરળ અને સસ્તી પદ્ધતિ) માંથી બનાવવામાં આવે છે, તો તે પદ્ધતિ અથવા સામગ્રીને ‘જુગાડ’ કહેવામાં આવે છે.

ભારત કદાચ રોજિંદી જરૂરિયાતો અને સમસ્યાઓનો સામનો કરી શકશે નહીં, પરંતુ આપણી જુગાડ ટેકનોલોજીનો સામનો કરીને સિલિકોન વેલીના ઇજનેરોનાં મન પણ પાણી ભરી દે છે. જો વિશ્વમાં જુગાડના મામલે કોઈ સ્પર્ધા હોય, તો દેખીતી રીતે બધા પુરસ્કારો ભારતના નામે થશે. જો તમે માનતા નથી, તો પછી તમારા માટે જુઓ …

ક્યારેય નહિ જોયું હોઈ આવું ચા બનવાનું મશીન

હવે ચપ્પલ ચોરી ને બતાવો

આપડા દેશનું પહેલું દેશી કુલર

હોસ્ટેલ માં ચા પીવાના પ્રેમીઓ કરે છે આવો જુગાડ…

આ જુગાડ ભારત ની બહાર ના જવું જોઈએ

આ રીક્ષા છે કે કાર જોઈ ને હેરાન થઇ જશો

આ જુગાર જોઈ ને સારા સારા ને ચક્કર આવી ગયા

‘મેં કંપનીના લોકોને કહ્યું કે તે બાળકની સામે સીટ મુકો…’

કૃપા કરી ને તમારું વાહન ૨૦ ફૂટ દૂર રાખો.

હવે માર્કેટ માં aa નવું આવ્યું જુઓ ડુંગળી કાપવા નો નવો જુગાડ

niru patel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *