કરોડોના માલિક હોવા છતા જીવે છે એકદમ સાદુ જીવન, આજે પણ દીકરીઓના ઘરે નીચે બેસીને જમે છે ભોજન….

કરોડોના માલિક હોવા છતા જીવે છે એકદમ સાદુ જીવન, આજે પણ દીકરીઓના ઘરે નીચે બેસીને જમે છે ભોજન….

આજે એક વ્યક્તિ જે એક વ્યક્તિની વાત કરે છે કે બે નહીં પરંતુ, 874 દીકરી શોધી પિતા છે. વાંચો તમને વિશ્વાસ નહીં થાય પણ આ હકિકત છે, શશભાઈ સને જણાવે છે કે કૃપા કરીને પિતાની છત્રછાયા ગુસ્સો કરનાર 4874 ગુજરાતી દીકરીઓ સાસરે આપે છે. એક પિતા તેની લાડલી પુત્રીની જે દરેક વસ્તુની કૃપા કરીને એમ જશભાઈ ભાઈ છે. જે રીતે સગા પિતા પોતાની લાડલી દીકરીનું ધ્યાન આપે છે તેશભાઈ સવાણી તમામ મહિલાઓનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.

કૃપાળુ સવાણીએ એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે ‘મારે વધારેમાં વધારે મહિલા પરણાવી છે. જો મારી પાસે અંબાણી-અદાણીની બહુમૂલ્યમાં તો હું ખાખા તમામ દીકરીઓ લગ્ન લગ્ન.

કૃપા ભાઈ સાવાણી માટે કોઈ પણ ન્યાય ભગવાનનું રૂપ છે. સારાને નવાઈ પણ લાગશે પણ કૃપાળુ ભાઈ આજે પણ ઘરની બહાર જાય તો તેમના બંને બટુવધૂના ચરણસ્પર્શ કરીને તમને લખવામાં આવે છે. તેમના બધા કૃપાદાનમાં પોતાના નવપરિણીત બાતવધૂના ચરણસ્પર્શ કર્યા હતા.

આ વ્યક્તિએ જણાવ્યું હતું કે, ‘મેં મારી પિતાવધૂને કોઈ દિવસ પિતાવધૂ નથી કહી. ઉત્તેજિતતાથીપું તો મારી બંને પુત્રીઓ કે મારા બંને મિતુલ અને મોહિતની આયુષી અને આયુષ પગલાને પ્રેરિત કરું છું, હું કે એમને ભગવાન માનું છું. જગત જગત એ જ છે.

એ મારી વંશ પણ આગળ વધારવાની છે. એ બંને મારી દીકરીઓ જ છે. બંને દીકરીઓ મારી શાળાએ છે. પ્રતિભાવો અને સામાજિક પ્રોગ્રામ હોય ત્યારે બિઝનેસમાં પણ વ્યક્તિત્વ નિભાવતા હોય. સમૂહલગ્નમાં જે પુત્રીઓ પરણવાની હોય તેની શોપિંગની પણ નિભાવે છે.’

કૃપા ભાઈ છે, ‘મારા ફાધર એક જ કહે છે કે ઓછી વાત કહેતા પહેલા શીખો. કમો તમે કારણ કરતાં સર્જન કરો છો એનું કહેવું છે. એટલે કે અમારા પરિવારમાં આ સંસ્કારો તો અંદર-બાપમાંથી સ્વીકાર્ય છે.

અમે નીતિન બાદથી મારા ફાધરના સામાજિક કામ રહેતા હતા. મારૂં ફેમિલી મારા સમર્થક હોય છે. મારા ફાધરે આજે થી ત્રીસ વર્ષ પહેલા મારા લગ્ન સમૂહમાં હતા.

અમે અમારા ભાઈ-બહેન અમે તેમના પણ સમૂહમાં હતા. મે મારા બેલ્ટિઓ મિતુલ અને મોહિતના લગ્ન પણ સમૂહ કર્યા હતા. સમગ્ર વર્ષ મારા ભાઈના બે લખાણ લગ્ન પણ સમુહમાં જ.

અમે ખોટા દંભ કે દેખાડામાં માનતા નથી. આ સારાં સારાં અને રૂપલા રૂપ બીજાં લોકો પણ ફાયદાકારક છે.’ એ રૂપથી મોટાભાઈનું કહેવું છે, ‘મેં મારા સંબંધોના સમૂહમાં ત્યારે આયોજન કર્યું હતું કે આપણે એક પ્રોગ્રામ વીવીઆઈપી ગ્રહમાટો માટે. અર્થાત્ સંગીત સંધ્યા ચેનલ ચૅપ.

આ મારા વિશે મને સામેથી કહ્યું છે કે આપણે અલગથી તો મહિલા મહિલાને પ્રશ્ન નથી લાગતા? તો આપણે આ પ્રોગ્રામ ન કરવો જોઈએ. આ ગોઠવણ મારું હતું. અમારામાં ત્રણ ભાઈ છ પરિવારની દીકરી એમાંથી કોઈ પણ નથી કહેતું કે અમારે ધૂમિનથી કે ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ કરવું.’

niru patel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *