ગમન ભુવાજીએ લવ મેરેજ કર્યા હતા..! ભુવાજીના પત્નીએ પહેલીવાર જણાવી પોતાની લવ સ્ટોરી, પ્રેમ થઇ ગયો…

ગમન ભુવાજીએ લવ મેરેજ કર્યા હતા..! ભુવાજીના પત્નીએ પહેલીવાર જણાવી પોતાની લવ સ્ટોરી, પ્રેમ થઇ ગયો…

મિત્રો આપણે બધા લોકો ગમન સાંથલ છે. ના આખા ગુજરાતમાં લાખોની સંખ્યામાં ચાહકો છે. તેમાં પ્રોગ્રામમાં હાજર ની સંખ્યામાં લોકો હાજરી આપે છે. તેમને લોકો ભુવાજી તરીકે પણ આવશે છે. તેઓ દિપોમાં અને પરંપક છે. અને તેમની રમેલ કરવી ખૂબ જ પસંદ છે. પણ આજે અમે તમને ગમન ભુવાજી ની લવ સ્ટોરી વિશે

જણાવીશું જેના વિશે મોટાભાગના લોકો નહીં જાણતા હોય. ગમન સાંથલ ના પત્ની નું નામ મિતલબેન છે. તેમને ઇન્ટરવમાં પોતાની ગમન સાંથલ સાથેની લવ સ્ટોરી જણાવી હતી મિતલ જેને કહ્યું હતું, કે તે મૂળ મહેસાણા બાજુના છે. પણ પહેલાથી સુરત રહે છે. તે એકવાર પોતાની મોટી બેન ના ઘરે ગયા હતા.

ત્યારે તેમને પહેલીવાર ગમન સાંથલ ને જોયા હતા. તેમનામાં તેમને પહેલીવાર માતાજીનો સાક્ષાત થયો હતો. અને તેમને એક દિવસ જ તેઓની સાથે પ્રેમ થઈ ગયો હતો. આ પછી તેમને આની વાત પોતાની મામાની દીકરીને કરી અને મામાની દીકરીએ ગમન સાંથલ અને આની વાત કરી હતી.

બંને એકબીજાનો ફોન નંબર એક્સ ચેન્જ કર્યો. અને વાત શરૂ કરી બંને એકબીજા સાથે પ્રેમ થઈ ગયો હતો. અને બંને એકબીજા સાથે લગ્ન કરવા માનતા હતા. જ્યારે ગમન સાંથલ માતાજી આ વાત એ જાણ થઈ. તો તેમને બંનેની ખુશી માટે મિતલબેન ના કરે સામેથી સુગંધની વાત મોકલાવી હતી.

આ પછી બંનેના લગ્ન થયાનું મને ભુવાજીએ કહ્યું હતું, કે તેમ આ જીવનમાં તેમના પત્ની આવવાથી જીવન બદલાઈ ગયો. તે આજે જે પણ મુકામે છે. તેથી ની પત્નીના કારણે જ છે.પણ આજે અમે તમને ગમન ભુવાજી ની લવ સ્ટોરી વિશે જણાવીશું જેના વિશે મોટાભાગના લોકો નહીં જાણતા હોય. ગમન સાંથલ ના પત્ની નું નામ મિતલબેન છે.

તેમને ઇન્ટરવમાં પોતાની ગમન સાંથલ સાથેની લવ સ્ટોરી જણાવી હતી મિતલ જેને કહ્યું હતું, કે તે મૂળ મહેસાણા બાજુના છે. પણ પહેલાથી સુરત રહે છે. તે એકવાર પોતાની મોટી બેન ના ઘરે ગયા હતા. ત્યારે તેમને પહેલીવાર ગમન સાંથલ ને જોયા હતા. તેમનામાં તેમને પહેલીવાર માતાજીનો સાક્ષાત થયો હતો. અને તેમને એક દિવસ જ તેઓની સાથે પ્રેમ થઈ ગયો હતો.

આ પછી તેમને આની વાત પોતાની મામાની દીકરીને કરી અને મામાની દીકરીએ ગમન સાંથલ અને આની વાત કરી હતી. બંને એકબીજાનો ફોન નંબર એક્સ ચેન્જ કર્યો. અને વાત શરૂ કરી બંને એકબીજા સાથે પ્રેમ થઈ ગયો હતો. અને બંને એકબીજા સાથે લગ્ન કરવા માનતા હતા.

જ્યારે ગમન સાંથલ માતાજી આ વાત એ જાણ થઈ. તો તેમને બંનેની ખુશી માટે મિતલબેન ના કરે સામેથી સુગંધની વાત મોકલાવી હતી. આ પછી બંનેના લગ્ન થયાનું મને ભુવાજીએ કહ્યું હતું, કે તેમ આ જીવનમાં તેમના પત્ની આવવાથી જીવન બદલાઈ ગયો. તે આજે જે પણ મુકામે છે. તેથી ની પત્નીના કારણે જ છે.

niru patel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *